پخش زنده و آرشیو رادیو

جاده ابریشم

جمعه 3 اردیبهشت 1395 ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جاده ابریشم

سفرنامه آدام اولاریوس

كارشناس: سعید فیروزآبادی(سفرنامه پژوه)

فهرست قطعات
عوامل برنامه