پخش زنده و آرشیو رادیو

نو ترانه

چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نو ترانه

پخش موسیقی و ترانه درخواستی شنوندگان، ترانه محلی آذری، امیر بی گزند از محسن چاوشی، ترانه محلی شیرازی

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

لیست قطعات