پخش زنده و آرشیو رادیو

چراغ(زنده)

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چراغ(زنده)

تحلیل و بررسی مسائل روز

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات

شنبه: سینما و تئاتر یكشنبه: محیط زیست دوشنبه: گردشگری سه شنبه: نجوم چهارشنبه: ادبیات پنج شنبه: موسیقی