پخش زنده و آرشیو رادیو

تهران ورزشی(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 10:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار ورزشی، پیگیری رویدادها و حواشی مسابقات ورزشی، ارتباط با مسئولین

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات
عوامل برنامه