پخش زنده و آرشیو رادیو

بیدار باش تهران(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 02:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

بیدار باش تهران(زنده)

مبتنی بر متن و موسیقی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

این برنامه كه كاریست از پخش و نظارت رادیو تهران به تهیه كنندگی محسن عظیمی، امیرحسین ثقفی، امیر بینی هاشمی، مهدی مجنونی، اسماعیل باستانی و محمدهادی نه برادر، گویندگی فرزین رنجبر، یوسف رحیمی، سعید پورمحمودی، ، فربد مقدم، مهدی مجنونی، آرمان غفاریان و محمدحسین امیدی هر روز از ساعت 2 بامداد تا 6 صبح، به طور زنده تقدیم شنوندگان این شبكه رادیویی می شود.

عوامل برنامه