پخش زنده و آرشیو رادیو

صدای شهر

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 08:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

استودیو صدای شهر رادیو تهران با محوریت اطلاع رسانی ترافیكی و شهری، صدای گویای شهروندان است. سیزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد هشتاد و پنج، استودیو صدای شهر رادیو تهران با هدف تعامل میان شهروندان و مدیران شهری افتتاح شد. این استودیو پیام های ترافیكی معابر پایتخت را به مدت پنج دقیقه و خبرهای شهری، ترافیك خیابان های تهران را در بسته های 10 و 15 دقیقه ای به سمع شهروندان می رساند. استودیو صدای شهر رادیو تهران در محل ساختمان معاونت حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران واقع شده و همزمان با پوشش ترافیك خیابان ها، راهها و جاده ها، تولید خبر از رویدادها و مسائل شهری و شهرنشینی را در پوشش می دهد. توجه به رویدادهای فصلی و تقویمی، مناسبت ها و حوادث لحظه به لحظه ی شهر از بخش های موثر و راهبردی در بخش اطلاع رسانی و برنامه سازی این استودیو است. استودیو صدای شهر فرصت انعكاس صد

عوامل برنامه