پخش زنده و آرشیو رادیو

ماهترین شب

پنجشنبه 27 آبان 1400 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماهترین شب

پخش دعای كمیل

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات

این برنامه با موضوع دعای كمیل و محتوای فرازهای دعای مأثور و بهره مندی از پیام های ارزشمند آن برای ایجاد حس و حال معنوی و ظرفیت های فرهنگی و دینی ویژه نسل جوان و نوجوان امروز و تحكیم بنیان خانواده بر اساس مناسك مذهبی در نظر گرفته شده است.در این برنامه تلاش می شود علاوه بر پخش قطعات از دعای شریف كمیل به شرح و تفسیر مفاهیم والای موجود در آن دعای شریف با حضور كارشناسان مختلف پرداخته شود. راویان این برنامه مهدی رستمی و فاطمه نصرآبادی هستند كه پنجشنبه ها، ساعت 22 از موج اف.ام ردیف 94 مگاهرتز یا موج ای.ام ردیف 1332 كیلوهرتز تقدیم مخاطبان رادیو تهران می شود.

عوامل برنامه