پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 بهمن 1398
8:20

رهنما

8:30

ایستگاه نود و هشت- خبر(زنده)

قراره برای رفتن به كوهی كه قله اش ثروت و موفقیت است كوله بارتان را ببندید در این كوله بار چه چیزهایی می گذارید تا توشه راهتان شود و برای رسیدن به قله كمكتان كند؟
كارشناس: ناصر مطیعی(اقتصاددان)

9:44

میان برنامه

9:45

اسطنزاپ كاسبی

10:0

#خبر

10:10

روی خط بازار

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

10:55

میان برنامه

11:0

كالای ایرانی


گفت و گو با تولیدكنندگان در این حوزه

11:54

میان برنامه

11:55

اذان ظهر

اذان: 12:18، موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

12:30

راه ابریشم

مقصد صادراتی محصولات دانش بنیان
كارشناس: اكبر گداری(رئیس میز صنایع دانش بنیان)

12:55

#خبر

13:5

انتخاب با شماست

ویژه انتخابات

13:29

میان برنامه

13:30

ارمغان طبیعت(تكرار)


13:55

#خبر

14:5

اقتصاد مجازی(تكرار)

رهگیری كاربران در تبلیغات اینترنتی
گفت و گو با حسین نوریخواه(كارشناس فضای مجازی)

14:55

#خبر

15:5

اقتصاد و فرهنگ

بحث كاركرد تعامل بین فرهنگ و پیشرفت اقتصادی

15:29

میان برنامه

15:30

رادیو انتخاب

چالش های پیشروی مجلس اینده در حوزه های مختلف

15:55

میان برنامه

16:0

دكه(تكرار)

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (هزینه های فرهنگی) در قالب طنز

16:29

میان برنامه

16:30

روستای ما

كارآفرینی در روستای حصار زیرك‌

16:55

راه پیشرفت

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان: 18:07، موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی

18:55

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

سالگرد ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

20:55

میان برنامه

21:5

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از فناوری روز دنیا در صنعت ژنراتور برقی
كارشناس: مهندس حمید احترامی(تولیدكننده ژنراتور)

22:0

میان برنامه

22:5

ارمغان طبیعت(تكرار)


22:29

میان برنامه

22:30

نمایش(تكرار)

نمایشی پیرامون مباحث اقتصادی

22:55

میان برنامه

23:5

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان