پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
0:55

دكتر كتاب

1:0

میدون(تكرار)


1:45

ایران بانو

2:0

فوریت های اقتصادی


2:50

میان برنامه

3:0

نمایش


3:30

ثروت خاموش


3:55

میان برنامه

4:0

ایران626

4:15

میان برنامه

4:20

گنج پنهان


4:45

قرار(اذان صبح)

اذان صبح: 5:27 موذن: استاد محمد حسین سبز علی
گفت و گو با كارشناسان مذهبی

5:40

میان برنامه

5:45

زندگی از نو

5:55

میان برنامه

6:5

یا رزاق

6:20

میان برنامه

6:30

موج ثروت


6:55

میان برنامه

7:0

# خبر

7:5

روز از نو(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان- توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)
گفتگو با كارشناس اقتصادی

8:40

میان برنامه

8:45

از ایده تا ثروت

8:50

دكتر كتاب

8:55

میان برنامه

9:0

# خبر

9:5

شاخه های طلائی

بررسی آخرین دستاوردهای مراكز تحقیقاتی علمی كشور در حوزه باغبانی

9:55

میان برنامه

10:0

خبر

10:10

درس گفتار


11:0

# خبر

11:5

زندگی از نو

11:15

میان برنامه

11:20

فانوس دریایی

11:35

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی 11:54موذن رحیم موذن زاده اردبیلی- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

12:15

میدون

این برنامه برگرفته از طرح میدون شبكه سه سیما می باشد

13:0

# خبر

13:5

گنج پنهان

آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ایجاد امید و انگیزه برای فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی

13:30

میان برنامه

13:35

ارمغان طبیعت

كمك به ارتقاء بهره وری در صنعت دام و طیور با معرفی نمونه های موفق و ارائه راهكارهای كارشناسی

13:55

میان برنامه

14:0

# خبر

14:5

اقتصاد پایدار

بررسی مبانی اقتصاد پایدار

14:30

كم هزینه زود بازده

14:45

میان برنامه

14:50

مزرعه پول ساز

14:55

میان برنامه

15:0

# خبر

15:5

آن روی سكه

15:15

میان برنامه

15:20

چراغ خانه

معرفی مشاغل خانگی و نحوه ی استفاده از سرمایه های مادی و توانمندیهای فردی

15:45

میان برنامه

15:50

ایست ده دقیقه

16:0

# خبر

16:5

روستای ما

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

16:30

كار آفرینی در ورزش

با محوریت شناسایی شرایط و رویه های سرمایه گذاری تجاری در حوزه های مختلف ورزشی

16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

بزرگراه اقتصاد

اذان مغرب: 17:11 موذن: استاد كریم منصوری
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

18:50

میان برنامه

19:0

# خبر

19:5

نام آوران صنعت

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

ایران بعلاوه تولید

میزگرد تخصصی با محوریت تحلیل و اسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در مسیر تحقق خودكفایی و ورنق تولید

20:45

میان برنامه

21:0

# خبر

21:5

كاوش

اقتصاد دانش بنیان و معرفی بنگاه های اقتصاد دانش بنیان

21:30

میان برنامه

21:35

مهاجرت معكوس

گزارشی مستند از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر

22:0

میان برنامه

22:5

چهل ستون


23:0

میان برنامه

23:5

تئوری ذهن

مجله رادیویی با محوریت بیان موضوعات اقتصادی به شیوه نوین