پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 مهر 1401
11:0

در ساحت حضور(زنده)

گفتگو با ائمه نماز جمعه و پخش مستقیم خطبه های نماز جمعه تهران، اذان ظهر به افق تهران: 11:52
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:0

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:45

میان برنامه

15:0

من و فرزندم(تكرار)

مسابقه رادیویی با حضور والدین و فرزندان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:55

میان برنامه

16:0

كلاغ پر

قصه كودكانه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

فرحزاد

جنگ شاد آخر هفته - اذان مغرب به افق تهران: 17:58
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:55

میان برنامه

19:0

نقطه جوش

گفتگو با دكتر محمد مهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:0

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:0

شش نقطه

برنامه ای برای كم بینایان، نابینایان و بینایان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:45

میان برنامه

22:0

تهران میدان شهدا

یاد و خاطره شهدای ایران زمین
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

میان برنامه

22:35

تهران ورزشی(زنده)

ارائه آخرین اخبار و رویدادهای ورزشی ایران و جهان، بیان و بررسی تیتر روزنامه های ورزشی و گفتگو با مسئولان و ورزشكاران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

میان برنامه