پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 آذر 1398
18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:50

میان برنامه(زنده)

19:55

راه رستگاران

20:0

مسابقه یك، دو، صدا

فصل هفتم با موضوع: خوانندگی، ترانه سرایی و آهنگسازی
داوران: آقایان: علیرضا افتخاری، محمدرضا چراغعلی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:30

میان برنامه(زنده)

20:40

مسیر پرنشاط

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت اول

22:45

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

طراحی مزرعه خورشیدی در فضا توسط كشور چین- آنفولانزا و مراقبت های لازم
آقای سیامك اشك ریز(محقق) و آقای دكتر حسین عرفانی (رئیس اداره مراقبت مركز بیماری های واگیر وزارت بهداشت)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)