پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 31 مرداد 1398
2:30

خونه زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

3:45

درنگ(تكرار)

4:0

شور زندگی(تكرار)

4:10

میان برنامه

4:15

یاد یاران(تكرار)

4:30

میان برنامه

4:40

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح
اذان صبح: 4:58 مؤذن: رضیعی

5:10

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

5:55

میان برنامه

6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

ورزش و زندگی

6:30

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

تمرین امروز: چگونه خانواده ایی همدل داشته باشیم؟
با حضور دكتر پورشهریار(خاتواده درمانگر)

8:0

اخبار سلامت

8:5

میان برنامه

8:15

درناهای كاغذی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

8:45

میان برنامه

8:50

كارنامه

9:0

میان برنامه

9:10

نفس دوم(زنده)

كاربردهای حركات كششی چیست؟
با حضور دكتر پورسعیداصفهانی(متخصص پزشكی ورزشی)

9:55

میان برنامه

10:5

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:25

میان برنامه

10:30

خونه زندگی(زنده)

قوانین حقوقی مربوط به توهین به عنف
با حضور دكتر آذین(حقوقدان) اخبار سلامت: 11:00

11:55

این پرونده بسته نیست(تكرار)

12:0

تا رهایی(زنده)

علایم و عوارض مصرف شیشه
با حضور دكتر محضری(پژوهشگر و درمانگر اعتیاد)

12:40

یاد یاران

12:55

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 13:07 مؤذن: سعیدیان

13:25

میان برنامه

13:30

از اهدا تا احیا

13:45

یك روز یك كتاب

14:0

میان برنامه

14:5

كارگاهی برای زندگی

عواملی كه به پیش نویس زندگی جهت می‌دهند
با حضور دكتر سعید بهزادی‌فرد(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله دامپزشكی(زنده)

فرآورده های سنتی شتر و بز
با حضور دكتر انعام شكری(دامپزشك و مشاور عالی فروشندگان لبنیات)

16:0

میان برنامه

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

همسر من

اصل پذیرش متقابل
با حضور خانم نجابتیان(مشاور ازدواج و خانواده)

16:55

میان برنامه

17:0

مثبت تربیت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:45

باز هم زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

داستان ها و آدم ها

معرفی و بازخوانی كتاب: باغ شفتالو، نویسنده: شاه‌منصور شاه‌میرزا
ارتباط تلفنی با خانم نوشین جمشیدی(روانشناس)

19:55

قرار

ویژه برنامه اذان مغرب
اذان: 20:05 مؤذن: كرمی

20:15

میان برنامه

20:25

غیرقابل پیش بینی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:50

میان برنامه

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش نفس عمیق- قسمت 27

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

حلقه گمشده

به جای حدس زدن از همسرم سوال بپرسم
با حضور خانم دكتر معصومه مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر مولود جهانی(روانشناس)

22:55

شور زندگی(تكرار)

23:5

میان برنامه

23:10

تپش مهر

23:25

میان برنامه

23:30

حریم آرامش

علل بی میلی جنسی بانوان
با حضور خانم دكتر مظاهری(روانپزشك و فلوشیپ سلامت جنسی و عضو كمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشكان)