پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 6 بهمن 1398
12:30

نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

مردان بیشترین مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره ازدواج
با حضور خانم اعظم كریمی(مدیركل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان)

13:10

میان برنامه

13:20

این پرونده بسته نیست

13:25

میان برنامه

13:30

غذا سلامت زندگی

دانستنی انواع آدامس
با حضور دكتر منصور رضایی(دكترای تغذیه)

14:0

رویدادهای سلامت

14:5

دوباره مرور كن(زنده)

حفظ مرزهای شخصی بدون نگرانی از طرد شدن
با حضور دكتر وزیری(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله دامپزشكی(زنده)

دامپزشكی حیوانات حیات وحش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه هرم طلایی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

یكی مثل همه(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:55

میان برنامه

17:0

به رسم ارادت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

محبت و مهرورزی به فرزندان و همسر
ارتباط تلفنی با دكتر خویی(كارشناس مذهبی) اذان مغرب: 17:44 مؤذن: محمدپور

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

میان برنامه

19:15

كلینیك چاقی

بررسی موردی افراد چاق
با حضور دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)

19:50

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:0

پاسخگو(زنده)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش خانواده شیرین- قسمت 09

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه