پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 23 مرداد 1397
18:25

میان برنامه

18:30

روستای ما

زیرساخت های اشتغال روستایی- قسمت اول
كارشناسان: خانم بی بی عصمت سرفرازی(معاون سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور) و رسول باقرپور(دهیار حصار بالا ورامین)

18:55

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

رهیافت

اذان مغرب: 20:14 موذن: استاد كریم منصوری- بررسی كارایی داشتن یا نداشتن ساختارهای موجود برای مبارزه با مفاسد
كارشناس: موسی الرضا ثروتی(نماینده ادوار مجلس) و سیدعبدالمجید اجتهادی(مدیركل پیشگیری و نظارت بر قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی)

20:55

میان برنامه

21:0

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از تكنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت مخابرات
كارشناسان: مهرداد میراسماعیلی(عضو هیئت مدیره) و فرامرز رستگار(دبیر سندیكای صنایع مخابراتی ایران)

21:55

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی راهكارهای تالیف سرمایه پروژه های سینمایی و بررسی برنامه جامع سینما
كارشناسان: رمضانعلی حیدری خلیلی(معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی كشور)، محمدرضا شفیعی (تهیه كننده فیلم شعله ور) و سیدحمید سیدزاده(مدیرعامل صندوق اعتباری هنر)

22:55

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها