پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 2 فروردین 1398
6:30

ساعت موسیقی

موسیقی های مناسبتی
كاری از گروه تولید و تامین

7:0

بوم آهنگ

7:15

بهارگردی

سفر به شهرهای مختلف ایران- حاشیه كویر ایران
مازیار شفاعتی و خانم فرنازخندان(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

آینه صبر

ویژه برنامه شهادت حضرت زینب(س)
كاری از گروه تولید و تامین برنامه

9:0

ساز نوروز(زنده)

آیین ها، آداب و رسوم و سنت های نوروزی- موضوع امروز؛ دوست داشتن
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

12:0

دولت بیدار

12:15

گذر خیال

تولید محتای دیجیتال
سی امیر آقایی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:11 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

13:15

بدون تاریخ

13:30

هفتانه نوروزی

13:45

زندگی از نو

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

عید دیدنی

عیددیدنی و گفتگوی پیمان شیخی با اهالی فرهنگ و هنر- داود فتحعلی بیگی
كاری از گروه كتاب

15:15

مشاعره

مشاعره آیینی
كاری از گروه تولید و تامین

16:0

ادبستان

معرفی میرودود سید یونسی
كاری از گروه كتاب

16:30

آشتی كنان

آشتی زوجین
كاری از گروه تولید و تامین

17:30

جوانه ها

همراه با موسیقی دان، فیلم ساز و نویسنده
كاری از گروه ادب و هنر

18:15

شنیدنی های تاریخ انقلاب

18:30

كتابك

تشویق كودكان به كتابخوانی و معرفی كتاب های حوزه كودك- معرفی بازی كلاغ پر، معرفی كتاب گروه فالو و كتاب لاك پشت پرنده
كاری از گروه كتاب

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

اذان مغرب

اذان مغرب: 19:35 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

20:0

بدون تاریخ

20:15

هر آدمی یك قصه ای دارد

گفتگو با هنرمندان و كارآفرینان
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

20:45

از واژه تا صدا

مسابقه نویسندگی با موضوعات مشخص
جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و خانم زهرا یساقی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین

21:30

سیم و زر

نقد و بررسی یك كتاب
كاری از گروه كتاب

22:0

درس مثنوی

شرحی بر مثنوی مولوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

23:0

شب های روشن

داستان لیلی و مجنون در نظامی گنجوی؛ پدر مجنون
محمود شالویی(كارشناس)

23:30

ساعت موسیقی

موسیقی های مناسبتی- ساز و آوازها
كاری از گروه تولید و تامین