پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 مرداد 1400
3:30

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی؛ تحلیلی بر نفس مسیحایی حافظ

4:0

بر آستان جانان

اذان صبح: 4:39 موذن: شیخ محمد طوخی
حسین اخوان(كارشناس)

5:0

اشراق

5:15

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
كاری از گروه تولید و تامین

5:45

ترانه باران

6:0

در روشنای صبح

6:15

ضرب و زنگ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در تهران و استانها، آخرین یافته های علمی و فناوری و انعكاس اخبار روزنامه ها و فضای مجازی

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در تهران و استانها، آخرین یافته های علمی و فناوری و انعكاس اخبار روزنامه ها و فضای مجازی

8:0

خبر

مشروح اخبار

8:30

ایرانگرد

جاذبه های طبیعی ایران

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

10:30

در اختیار پخش

10:45

هفت اورنگ

11:0

نقد امروز

بررسی مسائل اجتماعی، اشتغال زنان و فرزندآوری

12:0

در اختیار پخش

12:15

نشان

12:30

با كاروان شعر و موسیقی

12:40

چراغداران

12:45

سرزمین من

اذان ظهر: 13:10 موذن: استاد حسین صبحدل

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

گل های ایرانی

گذری در شعر و موسیقی ایران

15:0

شنیدنی های تاریخ

15:15

آیش

15:30

مستند فرهنگ

مستند آب؛ تالاب میقان

16:0

فرزانگان فرهنگ

مفاخر فرهنگی؛ علامه محمد قزوینی

16:30

بوطیقا

در دنیای تو ساعت چند است؟

17:0

ققنوس

مجله ادبی

18:0

هفت كوچه

فرهنگ مردم

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

هفت اقلیم

اذان مغرب: 20:25 موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی

20:55

گفتارش

21:0

نگارخانه

رسانه های هنری

21:30

شب های فرهنگ

بررسی مسائل فرهنگی

22:0

نیستان

نگاهی به موسیقی و فرم های موسیقایی شاخص، معرفی آلبوم

23:0

هزاره ادب پارسی

23:15

یك شب از هزار و یك شب

23:30

رادیو كتاب

بازخوانی بخش هایی از كتاب مجمع الفضایل علی (ع) اثر علامه محمدتقی مقدم