پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش صبحگاهی

هر روز از ساعت 6 الی 10 صبح به مدت 4 ساعت


بخش صبحگاهی از ساعت 6 الی 10 صبح

بخش صبحگاهی با رویكرد اطلاع رسانی و ایجاد امید و نشاط و تقویت روحیه كار و تلاش ، تقویت حس همدلی و همبستگی ، تقویت روحیه خدمتگزاری و اهمیت دادن به روابط انسانی و ارزشی با توكل به خداوند سعی دارد تا موجبات تقویت و رشد و تعالی مخاطبان خود را فراهم آورد . استفاده از موسیقی های فاخر و متونی با موضوعات مختلف مثل فرهنگی ، هنری ، علمی و ... فضایی فرحبخش برای مخاطب این بخش ایجاد می كند .