پخش زنده و آرشیو رادیو

هر خانه یك هیئت

دهه اول محرم از ساعت 22 الی 22:30 به مدت نیم ساعت


هرروز ساعت 22 الی 22:30 از رادیو پیام

ویژه برنامه "هر خانه یك هیئت " به استقبال ماه محرم می رود .این برنامه هرروز ساعت 22 الی 22:30 از رادیو پیام وساعت 22:30 لی 23 از رادیو آوا به روی آنتن می رود همچنین این برنامه از سایت و رادیوتصویری رادیو پیام و آوا قابل مشاهده است.