پخش زنده و آرشیو رادیو

فقه پویا

یك شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه


.

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نوپدید