پخش زنده و آرشیو رادیو

به احترام ایران

دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9:40 به مدت 20 دقیقه


.

اهمیت حمایت و خرید كالای ایرانی این برنامه به تبیین و بررسی محورهای كلی سخنان رهبری جهت خرید كالای ایرانی می پردازد. معرفی كالاهای ایرانی، گفتگو با مدیران و روسای تولیدی های صنایع مختلف در ایران از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به پرداخته می شود .