پخش زنده و آرشیو رادیو

هفت گنج

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 95 دقیقه


مجله عصرگاهی مفرح با محوریت بررسی مسائل و دغدغه های اقتصادی روز جامعه و آموزش سبك زندگی متناسب با شرایط اقتصادی كشور و استفاده بهینه از امكانات و سرمایه هایی چون جوانی، دانش و ...

تهیه كننده : فرزانه صادقیان گوینده: فاطمه نیرومند