انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/04/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
با حضور مهندس فرشید مولاپور(کارشناس IT)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
نمایش ماه بانو- قسمت اول
تهیه کننده: مهتاب امینی، پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
30
ملک آباد
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق
با حضور سردار خامنه(پژوهشگر جنگ)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
60
تلاوت قرآن کریم
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:45
45
هفت آسمان
با حضور حجت الاسلام اتابکی(کارشناس مذهبی)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:30
30
مشکات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن مجید)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
یک نکته از این معنی
با حضور استاد الهی قمشه ای(استاد عرفان) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
30
ترانه آبی
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:40
15
نو ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه کننده: حامد مرادیان، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان ایرانی سلام(زنده)
با حضور مهندس اصغری(کارشناس هواشناسی) و صدرایی(کارشناس ورزشی)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
برنامه صبحگاهی. همراه با اخبار هواشناسی، ورزشی و اقتصادی و...
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
کاوشگر(زنده)
با اجرای سیاوش عقدایی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
40
پی نوشت(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:40
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:45
15
سی و دو
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: فراهانی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
یک نکته از این معنی(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
15
سمفونی عشق(تکرار)
با حضور سردار خامنه(پژوهشگر جنگ)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
15
ضرباهنگ
تهیه کننده: شاهرضایی- گوینده: عسگری، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:00
30
بام فیروزه ای
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
نگاهی به تاریخ
با حضور خسرو معتضد(مورخ)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
پنج دری
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
قرار
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
هندسه کلام
با حضور ابراهیم دینانی(پژوهشگر مذهبی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
45
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
اهل ایمان
با حضور مهندس فتحی پور(پژوهشگر قرآنی)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
لذت یادگیری
با حضور دکتر نامی(کارشناس کنکور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
45
فقط به من اشاره کن(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:45
15
ره آونگ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
ایستگاه ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
30
راهکار
طنزپردازان: مهدی استاداحمد و حسن صنوبری، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:30
15
سه سوت
داوران: فاطمه گودرزی و اردشیر مقدم، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:45
15
نبض
با حضور دکتر کشاورز(متخصص تغذیه)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
60
میهمان(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
45
نقشه گنج
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:45
15
گردونه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
کلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور کنکور)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
جریان
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

جدول پخش برنامه های
[04/04/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
نمایش ماه بانو- قسمت آخر
تهیه کننده: مهتاب امینی، پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
30
ملک آباد
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق
با حضور سردار خامنه(پژوهشگر)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
60
تلاوت قرآن کریم
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:45
45
هفت آسمان
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:30
30
مشکات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن مجید)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
یک نکته از این معنی
با حضور استاد الهی قمشه ای(استاد عرفان) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
30
ترانه آبی
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:40
15
نو ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه کننده: حامد مرادیان، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان ایرانی سلام(زنده)
با حضور مهندس اصغری(کارشناس هواشناسی) و صدرایی(کارشناس ورزشی)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
کاوشگر(زنده)
با اجرای سیاوش عقدایی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
40
پی نوشت(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:40
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:45
15
سی و دو
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: فراهانی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
یک نکته از این معنی(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
15
سمفونی عشق(تکرار)
با حضور سردار خامنه(پژوهشگر)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
15
ضرباهنگ
تهیه کننده: شاهرضایی- گوینده: عسگری، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:00
30
فصل اول(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
نگاهی به تاریخ
با حضور خسرو معتضد(مورخ)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
پنج دری
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
قرار
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
هندسه کلام
با حضور ابراهیم دینانی(پژوهشگر مذهبی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
45
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
اهل ایمان
با حضور مهندس فتحی پور(پژوهشگر قرآنی)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
لذت یادگیری
با حضور دکتر نامی(کارشناس کنکور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
45
فقط به من اشاره کن(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:45
15
ره آونگ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
ایستگاه ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
30
راهکار
طنزپردازان: مهدی استاداحمد و حسن صنوبری، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:30
15
سه سوت
داوران: فاطمه گودرزی و اردشیر مقدم، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:45
15
نبض
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
60
میهمان(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
45
مترونوم
کارشناس مجری: امیریل ارجمند، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:45
15
گردونه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
کلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور کنکور)، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
راه و بی راه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir