انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/01/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
راهکار
طنزپردازان: حسن صنوبری و مهدی استاداحمد شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
50
کاوشگر
با حضور دکتر امیر جعفرپور(مدیر کل حمل و نقل عمومی وزارت کشور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:00
30
محوطه آفساید
با اجرای اشکان صادقی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
باغ ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
15
نت عاشقی
تهیه کننده: شاهرضایی گوینده: کرمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:15
45
آینه وحی
با حضور حجت الاسلام قرائتی(استاد اخلاق، عرفان و مفسر قرآن) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
60
به رنگ سپیده
با حضور حجت الاسلام اتابکی(کارشناس مذهبی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه کننده: حامد مرادیان شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
20
سمفونی جیرجیرکها
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
طنز، ماهیت و مفهوم آن
07:00
30
راهیان نور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
07:30
30
بهار گرامی
با اجرای صدیقه مرادی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
15
حس ورزش
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:15
15
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
کاوشگر
با حضور دکتر امیر جعفرپور(مدیر کل حمل و نقل عمومی وزارت کشور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
75
عید من(زنده)
با اجرای فرزاد حسنی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:15
15
منهای نفت
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
15
هزار دستان
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
45
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
پنج دری
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
قرار
با حضور حجت الاسلام فلاح زاده(کارشناس احکام) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
راهکار(تکرار)
طنزپردازان: مهدی استاداحمد و حسن صنوبری شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
15
نو نوار
با اجرای خانم صداقتی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:45
15
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
45
چهارسو
با حضور آقای امیری(مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
تریبون آزاد
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
45
گل یا پوچ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:45
15
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
90
هفت در سین(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
اذان مغرب: 18:33 شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
30
راهیان نور
با حضور آقای کربلایی زاده(راوی دفاع مقدس) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:30
30
به افق ماه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
30
حرف تو حرف
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:30
15
ره آونگ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
60
موج جوونی
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
30
محوطه آفساید(تکرار)
با اجرای اشکان صادقی
22:30
30
مینای مهتاب
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
نمایش
تهیه کننده: خانم محمدعلی، کارگردان: آقای حمزه
23:30
20
باغ ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:50
9
همین حوالی
با حضور دکتر احمد شفازاده شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir