پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 6 بهمن 1398
11:55

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 12:17- موذن: مرحوم حسین صبحدل
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:25

سوال از شما، پاسخ از قرآن

12:30

نو آفرین

خبرهای خوب حوزه علمی و فناوری كشور
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:0

دال(زنده)

گفتگو در حوزه اجتماع، فرهنگ و سیاست
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

عصر من(زنده)

جنگ فرهنگی هنری- توجه به رویدادهای فرهنگی- پیوند جوانان با صنایع دستی، هنر عشایری و روستایی، ظرفیت های آن برای اشتغال زایی و جهانی شدن
تهیه كنندگان: مهدی شاهرضایی و سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

نو ترانه

15:55

وكیل الملة

16:0

رادیو همراه

تلفن همراه و فناوری های نوین در حوزه تلفن های هوشمند و كاركرد آن
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

میان برنامه

17:0

خط آزاد

جنگ عصرگاهی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:35

به افق ماه

17:50

سوال از شما، پاسخ از قرآن

17:55

خط آزاد

جنگ عصرگاهی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

دورآباد

19:0

ایستگاه ورزش(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

پا به پای آفتاب

19:45

كیلومتر 88

20:0

نبض

20:15

سی و دو

20:30

شمارش معكوس(تكرار)

سبك زندگی- گفتگو در خانواده- موانع گفتگو در بین اعضای خانواده را بشناسیم.
تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

پرواز پروانه ها

گفتگو با خانواده شهدای مدافع حرم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

میان برنامه

21:45

گردونه

21:55

آپارتمان شماره 11

22:0

موج دانش(زنده)

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

اینجا شب نیست

جنگ شبانه
تهیه كننده: شاه مرادی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir