پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 مرداد 1401
3:0

نمایش

3:15

ماهورا(تكرار)

موسیقی منتخب
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

3:45

پاراگراف

4:0

شكوه حماسه

4:15

مشكات(تكرار)

4:30

به نام خدا

برنامه اذانگاهی- اذان صبح به افق تهران: 4:53- موذن: دكتر حسین كرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:15

میان برنامه

5:30

الهی به امید تو(تكرار)

شروعی تازه و به امید خدا حركت به سمت موفقیت
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:55

تسنیم(تكرار)

6:0

صبح اینه

شروع تازه، صبح رو با چه فكر و با چه كارهایی شروع كنیم؟
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:30

جوان ایرانی سلام(زنده)

مجله صبحگاهی، بررسی رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هواشناسی و محیط زیست
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

بلامانع(زنده)

پیگیری مطالبات مردم توسط رادیو جوان
تهیه كننده: عصمت باپیران- راضیه جعفری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

رادیوم(زنده)

روایتگری علم
تهیه كننده: علی نوبخت- شایان بهلولی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:45

حس تازه

10:0

جمعمون جمعه(زنده)

جنگ فرح بخش با موضوعات اجتماعی
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:45

میان برنامه

11:0

آفساید

برنامه اختصاصی ورزش، بررسی رویدادهای ورزشی- آخرین خبرهای فوتبالی خارجی- خبرهای غیر فوتبالی و گشتی در فضای مجازی و اتفاقات ورزشی
تهیه كننده: سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

میان برنامه

11:30

بازی باز

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:55

میان برنامه

12:0

هواتو دارم(زنده)

همدلی و كمك رسانی، مرور آخرین اخبار پزشكی روز- تاكید بر صرفه جویی در مصرف آب و برق
تهیه كننده: نیره مرادحاصلی- سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:25

میان برنامه

12:30

ماهورا

ترانه و موسیقی منتخب
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:55

سوال از شما، پاسخ از قرآن

13:0

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- موذن: استاد سید متولی عبدالعال- اذان ظهر به افق تهران: 13:08
تهیه كننده: فاطمه قنبری- زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:25

پس من چی

13:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط(زنده)

مسابقه و سرگرمی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

ترنج

15:0

كافه رادیو(زنده)

بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری در كافه رادیو
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:40

برتر شو

برنامه مشاركتی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

پرچمدار(زنده)

معرفی و چهره سازی از نخبگان ایرانی، فرصتی برای معرفی جوانانی فعال و ارائه تجربیات و مقام و رتبه هایی كه كسب كرده اند؛
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:30

نواهنگ

16:45

جوان، سرباز

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- سالروز بازگشت آزادگان- موضوع: دیدار- تاثیرگذارترین دیدارت چی بوده؟
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

گل طلایی(زنده)

ورزش و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

بازی باز(زنده)

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:55

میان برنامه

20:0

با تو حالم خوبه(زنده)

برنامه محیطی از حرم رضوی با محوریت زیارت و توسل- اذان مغرب به افق تهران: 20:11- موذن:استاد سید مرتضی سادات فاطمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

رادیوم(تكرار)

روایتگری علم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

حس تازه(تكرار)

22:0

از نزدیك

22:15

موسیقانو

حال خوب موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:45

ترنج

23:0

خبر روزشی

23:10

میان برنامه

23:15

كتابگرد

23:20

میان برنامه

23:30

گردونه

23:45

نبض