پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
6:0

تسنیم(تكرار)

6:5

به امید تو

برای شروع یك روز تازه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:30

خبر

6:40

جوان ایرانی سلام(زنده)

مجله بامدادی- نقد مسائل روز جامعه در كنار ایجاد فضای نشاط صبحگاهی و گفتگو با مسئولین و پیگیری مطالبات مردمی، اخبار تحولات اقتصادی، سیاسی و ورزشی روز
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

زیبا بگو

8:5

سرمشق

8:10

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

رادیوم(زنده)

برنامه ای در حوزه ی علم و دانش- نكاتی درباره زخم ها
تهیه كننده: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:45

میان برنامه

10:0

جمعمون جمعه

مجله خانوادگی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:40

میان برنامه

10:45

راهكار

11:0

آفساید(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:30

میان برنامه

ترانه و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:50

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- موذن:آقای جواد رفیعی - اذان ظهر به افق تهران: 12:15
تهیه كننده: سودابه طهوری- زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:25

سوال از شما، پاسخ از قرآن

12:30

هواتو دارم(زنده)

همیاری و كمك به كسانی كه از كرونا آسیب دیدن
تهیه كننده: فاطمه قنبری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:0

ماهورا

ترانه های درخواستی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:25

میان برنامه

13:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط(زنده)

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

پاراگراف

15:0

كافه رادیو

رویدادهای فرهنگی و هنری
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:40

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

رادیو همراه(زنده)

بازار موبایل- گوشی های هوشمند و فنآوری های نو در حوزه تلفن های همراه
تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

میان برنامه

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- موضوع امشب:مقایه كردن باعث نارضایتی می شود- اذان مغرب به افق تهران: 17:37 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:20

میان برنامه

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

گل طلایی(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

بازی باز(زنده)

مسابقه آنلاین
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

فوق العاده(زنده)

مسابقه خوانندگی و نوازندگی هنرمندان دهه هفتاد و هشتاد
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:45

نبض

21:0

جوان شهر

بررسی نظرها و عقاید و آرا در حوزه اندیشه های نوین
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

گردونه

22:0

ماهورا(تكرار)

موسیقی منتخب شنونده ها
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:25

راهكار(تكرار)

22:40

كتابگرد

22:45

میان برنامه

23:0

رادیوم(تكرار)

برنامه ای در حوزه علم و دانش
تهیه كننده: شایان بهلولی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir