انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
وطن ساز(تكرار)
كارشناس: مسعود دهقان(كار آفرین در حوزه مراكز مسافرتی) و فرید لطفی(كار آفرین در حوزه درهای هوشمند)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
55
ما می توانیم(تكرار)
03:55
25
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:20
30
اخلاق در تجارت(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
04:50
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:55
44
اذان صبح
موذن: استاد سیدمرتضی سادات فاطمی
05:39
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:40
20
روستای ما(تكرار)
كارشناس: محمدمسعود محمدی(كارشناس مسئول معاونت دام و طیور جهاد) و فرهانی(روستایی)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با اسلامی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر علیرضا شریفی(استاد دانشگاه و مشاور استراتژی كسب و كار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: خانم دكتر سارا هاشمی(روانشناس) و خانم مهندس فریبا سپهری(مدرس دانشگاه)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: امیرحسین زارعیان(مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی لوستر)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار(تكرار)
كارشناس: حجت الاسلام وحیدی(كارشناس مذهبی)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
خوشه چین
كارشناس: اسفندیار آبنوس(وكیل دادگستری و مشاور حقوقی بخش كشاورزی)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی
كارشناس: دكتر حسین نوریخواه(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
75
چالش
كارشناس: مهندس محسن بهرام غفاری(عضو شورای عالی تدوین مقررات ساختمان)، مهندس بیژن خطیبی(عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی كشور) و مهندس غلامرضا هوایی(عضو انجمن سازه های مهندسی ایران)
16:15
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
تدبیر
كارشناسان: خانم محبوبه ایلدرآبادی(موسس شركت تولیدی تجهیزات دانش بنیان "ابزار دقیق")، حسین اشراقی(كارشناس مدیریت كسب و كار)، ابوالفضل پیشگر(دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی) و عطاء الله فراشی مدنی(دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: سعیدرضا جندقیان(معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) و كرمی(دهیار)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
كارشناس: دكتر محسن صالحی(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: دكتر علی جهان افروز(عضو انجمن ریخته گری)، مهندس صابر بالی(عضو انجمن ریخته گری) و مهندس مرتضی بیهقی(فعال در ریخته گری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
كارشناس: سهیل بخشی(تدوینگر استاندارد جواهرات مهره ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك:98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: امیرحسین زارعیان(مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی لوستر)

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: خانم دكتر سارا هاشمی(روانشناس) و خانم مهندس فریبا سپهری(مدرس دانشگاه)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
70
نود و هشتی ها(تكرار)
04:10
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:20
30
اخلاق در تجارت(تكرار)
گفت و گو با علیرضا فتحی پور(كارشناس مذهبی)
04:50
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:55
44
اذان صبح
05:39
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:40
20
روستای ما(تكرار)
كارشناس: سعیدرضا جندقیان(معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) و كرمی(دهیار)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با سیدین(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: محمودگنج بخش(حقوقدان اقتصادی)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: خانم بهاره مویدی(كارشناس ارشد روانشناسی) و جمشید میرزایی(جامعه شناس)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: محمدرضا فرهانی(مدیرعامل شركت تولیدی روستر و روشنایی)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار(تكرار)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
ارمغان طبیعت
كارشناس: محمد كاظمیان(دبیر كل فدراسیون سواركاری و فعال در پرورش اسب) و خانم شهرزاد امیراصلانی(پرورش دهنده اسب)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: دكتر حسین نوریخواه(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناس: دكتر شاهو حاجبی(كارشناس صنایع)، افشین پاكدل(فعال حوزه ام دی اف) و بختیار رازانی(مدیرعامل شركت شهرك های لرستان)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:00
25
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: اسفندیار آبنوس(وكیل دادگستری و مشاور حقوقی بخش كشاورزی)
16:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
راه ابریشم
كارشناس: مجید موافق قدیری(عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: سعیدرضا جندقیان(معاون امور دهیاری ها ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) و مسعود بختیار(روستایی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: دكتر علی جهان افروز(عضو انجمن ریخته گری)، مهندس صابر بالی(عضو انجمن ریخته گری) و مهندس مرتضی بیهقی(فعال در ریخته گری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
كارشناس: حسین یاوری(پژوهشگر در حوزه فرهنگ و هنر)، كوروش قانونی(هنرمند و فعال در حوزه زیورآلات نقره) و امیرمحمد نصیری(پژوهشگر در حوزه زیورآلات)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: محمدرضا فرهانی(مدیرعامل شركت تولیدی روستر و روشنایی)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir