انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تکرار)
کارشناس: دکتر صفوی(کارشناس کسب و کار) و دکتر میرهاشمی( استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت اقتصادی)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط اقتصاد(تکرار)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
85
نود و هشتی ها(تکرار)
کارشناس: عبده تبریزی(مشاور وزیر راه و شهرسازی)
03:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:30
24
گنج و رنج(تکرار)
کارشناس: خانم محمدی(مدیر کارگاه قالی بافی در شهر ساری روستای آبندان سر)
03:54
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:55
49
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
کارشناس: تورج ژوله(پژوهشگر و تحلیل گر در حوزه فرش دستباف) و حمید کارگر(رئیس مرکز ملی فرش ایران)
04:44
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:45
29
روستای ما(تکرار)
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیراداره طیور جهاد تهران)
05:14
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:15
45
اذان صبح
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تکرار)
گفتگو با حاج آقا جعفرکثیری(لحاف دوز)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
کارشناس: علی اکبری(مدرس کسب و کار)
07:55
5
ره نما
08:00
55
رویش(تکرار)
کارشناس: دکتر محسن برزگر خلیلی(کارشناس کسب و کار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
کارشناس: آیدین نامدار(مشاور ارتقا فردی)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
کالای ایرانی(زنده)
کارشناس: نجفیان(عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
54
روی خط بازار(زنده)
کارشناس مجری: خانم سارا ترابی
11:54
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:55
34
اذان ظهر
12:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:30
29
عیار(تکرار)
کارشناس: حجت الاسلام و المسلمین مهاجری(کارشناس مذهبی)
12:59
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:00
29
حجره(تکرار)
گفتگو با حاج آقا جعفرکثیری(لحاف دوز)
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
ارمغان طبیعت
کارشناس: عزیزالله شبانی(رییس گروه تغذیه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی) و پیمان ذوالفقاری(دبیر انجمن خوراک دام، طیور آبزیان)
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
حرف تا عمل(تکرار)
کارشناس: مهندس آرش محبی نژاد(دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور) و دکتر ابوالفضل خلخالی(عضو هییت علمی دانشکده مهندسی خودرو)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش(تکرار)
کارشناس: محمود بازاری(مدیر کل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت) و سید رضا نورانی(رییس اتحادیه محصولات کشاورزی)
راهکارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
گنج و رنج(تکرار)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
کارشناس: خانم روژان مظفری(جامعه شناس)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
29
روستای ما
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیر اداره طیور جهاد تهران)
18:59
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
رهیافت(زنده)
کارشناس: حسام عقبایی(رئیس اتحادیه املاک)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت(تکرار)
کارشناس: مهندس پیام باقری(عضو هیات مدیره سندیکای برق)، مهندس علی بخشی(نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق)، مهندس علیرضا کلاهی صمدی(رئیس هیات مدیره سندیکای برق) و مهندس مسعود حجت(مشاور امور برق)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
کالای ایرانی(تکرار)
کارشناس: نجفیان(عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو)

جدول پخش برنامه های
[04/12/1395]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تکرار)
کارشناس: آیدین نامدار(مشاور ارتقا فردی)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط اقتصاد(تکرار)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
85
نود و هشتی ها(تکرار)
کارشناس: خانم روژان مظفری(جامعه شناس)
03:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:30
24
گنج و رنج(تکرار)
03:54
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:55
49
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
04:44
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:45
29
روستای ما(تکرار)
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیر اداره طیور جهاد تهران)
05:14
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:15
45
اذان صبح
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره
گفتگو با مرتضی مقیمی(کاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
کارشناس: مهندس بهروز افشار(متخصص تکنیکهای نوین فروش)
07:55
5
ره نما
08:00
55
رویش
کارشناس: دکتر محسن برزگر خلیلی(کارشناس کسب و کار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
کارشناس: دکتر شهرام شیرکوند(پژوهشگر اقتصادی) و خانم دکتر نسرین رضایی(پژوهشگر خانواده)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
کالای ایرانی(زنده)
کارشناس: هاشمی(عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
54
روی خط بازار(زنده)
کارشناس مجری: خانم سارا ترابی
11:54
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:55
34
اذان ظهر
12:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:30
29
عیار(تکرار)
کارشناس: حجت الاسلام و المسلمین مهاجری(کارشناس مذهبی)
12:59
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:00
29
حجره(تکرار)
گفتگو با مرتضی مقیمی(کاسب بازار)
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
خوشه چین
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
راه ابریشم
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش
کارشناس: مصری(نماینده مجلس) و علیزاده(کارشناس اقتصادی)
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
گنج و رنج
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
کارشناس: پدرام سلطانی(نایب رییس اتاق ایران)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
29
روستای ما
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیر اداره طیور جهاد تهران)
18:59
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
57
رهیافت(زنده)
20:57
3
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت(تکرار)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
کالای ایرانی(تکرار)
کارشناس: هاشمی(عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir