انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تکرار)
کارشناس:دکتر صفاری(اقتصاددان) و دکتر عرشی(روانشناس)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط اقتصاد(تکرار)
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
85
نود و هشتی ها(تکرار)
گفت و گو با دکتر حسین شیخ الاسلامی(روانشناس)
03:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:30
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
کارشناس: هادی جواهری(فعال در حوزه طراحی بسته بندی) و محمدرضا نیکروش(فعال در حوزه چاپ و بسته بندی)
04:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:30
45
اذان صبح
05:15
15
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:30
30
روستای ما(تکرار)
کارشناس: عباس اکبری شریف(معاون بهبود تولیدات دامی جهاد استان تهران )
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
50
در انتظار باران(تکرار)
کارشناس: حجت الاسلام محمد پویا منفرد(کارشناس مذهبی)
06:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
07:00
55
سرزمین من(تکرار)
گفت و گو با لیاقتی(دکترای مدیریت اقتصاد در محیط زیست)
07:55
5
ره نما
08:00
55
سفره ی ایرانی(تکرار)
کارشناس: خانم شهرزاد دوستی(کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش سازمان صداوسیما)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
کالای ایرانی(تکرار)
گفت و گو با اتحادیه ها و اصناف
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
115
چرتکه(زنده)
کارشناس: دکتر رضا عمرانی(کارشناس تکنیک های خانواده) و افشین شادی مهر(کارشناس صنعت چرم )
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:00
44
خانه سبز(تکرار)
کارشناس: پورحسینی(کارشناس کشاورزی) و خانم مهندس مریم اصلاحی(کارشناس کشاورزی)
12:44
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:45
35
اذان ظهر
13:20
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:25
30
اقتصاد در نهج البلاغه(تکرار)
گفتگو با کارشناس مذهبی
13:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:00
55
بهارستان
گفت و گو با نمایندگان مجلس
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
55
کار و نوا(تکرار)
کارشناس: هوشنگ جاوید(استاد دانشگاه)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:00
55
چشم انداز(تکرار)
با حضور دکتر مصطفی شریف(مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشگاه علامه طباطبایی)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
120
اقتصاد تعطیل نیست(زنده)
گفت و گو با دکتر احمدی(استاد دانشگاه)
19:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:05
50
در انتظار باران(تکرار)
کارشناس: حجت الاسلام محمد پویا منفرد(کارشناس مذهبی)
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
ما میتوانیم
کارشناس: دکتر حسین خلیلی(محقق و پژوهشگر جنگ و خلبان)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
گردشگری(تکرار)
کارشناس: ناصر رضایی(عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری) و حجت تقی لو(کارشناس اقتصادی در حوزه گردشگری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
کارشناس: دکتر حسین یاوری(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر) و حسن رحمانی(هنرمند خراطی)
ظرفیتها و فرصتهای هنر خراطی
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
کالای ایرانی(تکرار)
گفت و گو با اصناف و اتحادیه ها

جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
55
در انتظار باران(تکرار)
کارشناس: حجت الاسلام محمد پویا منفرد(کارشناس مذهبی)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
رمز پیشرفت(تکرار)
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
55
کالای ایرانی(تکرار)
گفت و گو با اصناف و اتحادیه ها
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:00
55
ما میتوانیم(تکرار)
کارشناس: دکتر حسین خلیلی(محقق و پژوهشگر جنگ و خلبان)
03:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:00
29
سرزمین من(تکرار)
گفت و گو با لیاقتی(دکترای مدیریت اقتصاد در محیط زیست)
04:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:30
45
اذان صبح
05:15
15
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:30
30
روستای ما(تکرار)
کارشناس: عباس اکبری شریف(معاون بهبود تولیدات دامی جهاد استان تهران )
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تکرار)
گفت و گو با شریعت زاده(کاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
کارشناس: دکتر جعفر مختاری(استاد دانشگاه)
07:55
5
ره نما
08:00
55
رویش
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
کارشناس: دکتر فلاحی(روانشناس اقتصاد خوشبختی) و خانم دکتر زهرا ممتاز(جامعه شناس)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
کالای ایرانی(زنده)
گفت و گو با سلطان محمدی(عضو اتحادیه گل و گیاه)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
کارشناس:کامران نرجه(کارشناس خبری)
11:55
20
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:15
60
عیار
کارشناس: حجت الاسلام و المسلمین مهاجری(کارشناس مذهبی)
13:15
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:20
40
پلاک 12
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
راه ابریشم
گفت و گو با صادر کنندگان سیمان
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش(تکرار)
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
اقتصاد در نهج البلاغه(تکرار)
گفتگو با کارشناس مذهبی
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
30
روستای ما
کارشناس: امیر حسن زاده(دهیار)
19:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:05
50
روی خط اقتصاد(زنده)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت
کارشناس: مهندس کریم باشنا(مدیرعامل شرکت سپاسد) و مهندس مهدی دوستی(مدیر سایت پالایشگاه ستاره خلیج فارس)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
کالای ایرانی(تکرار)
گفت و گو با سلطان محمدی(عضو اتحادیه گل و گیاه)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir