انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/07/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
كارشناس: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناسان: كتر شقاقی(اقتصاددان)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:00
69
نود و هشتی ها(تكرار)
كارشناس: داریوش غلامزاده(مشاور منابع انسانی)
04:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:10
24
اقصاد در نهج البلاغه(تكرار)
گفتگو با كارشناس مذهبی
مروری بر خطبه های اقتصادی نهج البلاغه- نامه‌ حضرت علی (ع) به مالك اشتر
04:34
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:35
45
اذان صبح
موذن: استاد شهید محسن حاجی حسنی كارگر
05:20
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:35
25
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: مجتبی گهستونی(دبیر و سخنگوی میراث فرهنگی و گردشگری) و حمید زارعی(روستایی)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تكرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
07:55
5
ره نما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر محسن آدمی(دكترای مدیریت مالی)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناسان: دكتر احمدی نیاز(حقوقدان) و دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:00
59
ویژه برنامه عیار سرخ
كارشناس: حجت الاسلام محمد پویامفرد(استاد حوزه و دانشگاه و كارشناس مذهبی)
12:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:00
29
مسابقه
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
ارمغان طبیعت
كارشناس: علی ایزدی(مجری طرح توسعه پرورش ماهی در قفس های دریایی شیلات) و میثم صالحی(تولید كننده ماهی پرورش در قفس از گیلان و كرمانشاه و لرستان)
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
چشم انداز(تكرار)
كارشناس: دكتر محمدرضا ایزدیان(مدیركل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناس: مرتضی انوشه(مدیر توسعه بنگاه های سازمان صنایع كوچك و عضو دانشگاه بین المللی قزوین)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:00
29
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: مهندس محمدرضا اوراضی زاده(رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند)
16:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:30
25
راه ابریشم
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
كارشناس: دكتر بهرام خیری(استادیار دانشگاه)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: علی خاكسار(معاونت گردشگری و میراث استان همدان) و شهرام اسماعیل(روستایی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
60
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
20:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:05
50
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: فرهاد نوری(مدیركل دفتر توسعه خدمات بازرگانی)، مسعود كمال اردكانی(مدیركل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی) و محمدحسن عباس زاده(مشاور ریاست كل در امر تجارت بین الملل)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir