انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/04/1396]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تکرار)
کارشناس: سیدرضا عمادی(کارشناس مذهبی) و دکتر شهرام شیرکوند(کارشناس اقتصادی)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط بازار(تکرار)
کارشناس: کامران نرجه(کارشناس خبری)
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
84
نود و هشتی ها(تکرار)

به نظر شما راهکارهای مناسب برای فقر زدایی کدامند؟
03:24
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:25
24
ارمغان طبیعت(تکرار)
کارشناس: مهناز صالحی(عضو هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران) و رضا گل محمدی(پرورش دهنده شتر از ورامین)
03:49
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:50
44
اذان صبح
04:34
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:35
54
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)
کارشناس: آرش زنده روح کرمانی(هنرمند)
05:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:30
25
روستای ما(تکرار)
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیر اداره دام و طیور جهاد تهران)
05:55
10
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تکرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
کارشناس: حجت الاسلام سجادی امین(کارشناس مذهبی) و دکتر محمدحسن زمانی(استاد حوزه و دانشگاه)
07:55
5
ره نما
08:00
55
مراسم نماز عید فطر
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
115
شوق وصال(زنده)
کارشناس: سعید سعادتی(پژوهشگر قرآنی و معاون برنامه ریزی توسعه ستاد عالی فرهنگی هنری مساجد کشور) و محمد مادرشاهی(استاد سطوح عالی حوزه قم)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
کارشناس: کامران نرجه(کارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:00
89
عیار
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
خوشه چین
کارشناس: مهندس احمد کبیری(رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران) و مهندس ناصر نوروزی(کارشناس کشاورزی)
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
اقتصاد مجازی
کارشناس: خانم سارا جامی(کارشناس الکترونیک)، رضا جوادی نیا(کارشناس الکترونیک) و امیر اصغری توچاعی(کارشناس الکترونیک)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش(تکرار)
کارشناس: دکتر حجت ورمرزیاری(عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)، مهندس عنبری(کارشناس کانون تفکر ایرانیان) و مجیدرضا حریری(نایب رییس اتاق بازرگانی)
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
اقتصاد در نهج البلاغه(تکرار)
گفتگو با کارشناس مذهبی
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
25
روستای ما
کارشناس: احمد مینایی جاوید(مدیر اداره دام و طیور جهاد تهران) و مهدی اخوان(زنبوردار نمونه)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت
کارشناس: مهدی حسین قلی(رئیس اتحادیه سرب و روی)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامک سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
کالای ایرانی(تکرار)
گفت و گو با تولید کننده صنایع دستی چوبی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir