انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/06/1396]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناسان: دكتر سعید معیدفر(جامعه شناس) و حاج رضا عمادی(كارشناس مذهبی)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط اقتصاد(تكرار)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
85
نود و هشتی ها(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
03:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:30
49
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: دكتر حسین یاوری(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)
04:19
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:20
19
ارمغان طبیعت(تكرار)
كارشناس: علی بهرامی(پرورش دهنده گاو گوشتی) و دكتر محمدرضا منصوریان(كارشناس امور دام وزارت جهاد كشاورزی)
04:39
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:40
45
اذان صبح
05:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:30
25
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: سیدقاسمی(روستایی روستای واران) و مهیار صفا(رئیس گروه هماهنگی عمران روستایی)
05:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با یونسی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناسان: عبدالحمید اسماعیلی(مسئول سازمان جهاد سازندگی استان فارس- كمبود آب و اصلاح كشت و بهبود كیفیت محصولات كشاورزی استان)
07:55
5
ره نما
08:00
55
رویش
كارشناس: پرویز درگی(رئیس انجمن بازاریابی و مدرس دانشگاه)
بازاریابی پارتیزانی
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناسان: دكتر شهرام شیركوند(كارشناس اقتصادی) و دكتر علی میرهاشمی(استاد دانشگاه مدیریت علامه)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
گفت و گو با یك تولید كننده
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:00
89
عیار
كارشناس: دكتر محمدرضا دهدست(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس مذهبی)
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
خوشه چین
كارشناس: مهندس حسن ورشوچی(مدیرعامل مجتمع كشت بافت "رعنا"- كارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و اولین سرمایه گذار و بنیان گذار صنعت كشت بافت گیاهی در كشور)
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش(تكرار)
كارشناسان: مهندس سلیمانپور(كارشناس انرژی همكار مركز پژوهشهای مجلس) و مهندس قادر شادیوند(كارشناس نفت و گاز وابسته به وزارت نفت)
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)
گفتگو با كارشناس مذهبی
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
كارشناس: دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: محمدرضا باقریان(عضو شورای كندورود) و مهیار صفا(رئیس گروه هماهنگی عمران روستایی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: محسن رضوی(مدیر عامل شركت آدرین)، كیوان امانی(مدیر عامل شركت تولید شیر آلات پارس)، احمد زاهد پناه(عضو هیات مدیره اتاق تعاون یزد) و سیدامیر اسكوئی(مدیر عامل شركت دانش بنیان در صنعت ساختمان "صنعت تام")
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: سیدعلیرضا گل كار تهرانی(هنرمند شیشه گر)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
گفت و گو با یك تولید كننده

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir