پخش زنده و آرشیو رادیو

پرنیان صدا

هر هفته جمعه از ساعت 22 الی 2 بامداد به مدت 4 ساعت


تهیه كننده و گوینده : سعید توكل

قطعات صوتی كوتاه از برنامه های "صبح جمعه با شما" قطعات نمایشی كوتاه طنز از "صبح جمعه با شما" گفتگو با یكی از هنرمندان "صبح جمعه با شما" مرور خاطرات برنامه "صبح جمعه با شما" از هنرمندان رادیو از زبان سعید توكل