پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه پرنیان صدا (زنده)

شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه پرنیان صدا (زنده)

بیان تاریخ شفاهی رادیو برای مخاطبان، معرفی بزرگان رادیو و پخش آثارشان، پخش آثار ماندگار تاریخی و شنیدنی رادیو، بیان خاطرات برنامه های قدیمی رادیو، این ویژه برنامه بصورت تصویری در اپلیكیشن ایران صدا نیز نمایش داده میشود.

www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

فهرست قطعات

قطعات صوتی كوتاه از برنامه های "صبح جمعه با شما" قطعات نمایشی كوتاه طنز از "صبح جمعه با شما" گفتگو با یكی از هنرمندان "صبح جمعه با شما" مرور خاطرات برنامه "صبح جمعه با شما" از هنرمندان رادیو از زبان سعید توكل