پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


گله كردند كه راه زیاد است اما كار نیست، جواب آمد كه كار هست اگر در راه بیفتی . حالا ما راه را به كار بافتیم تا هم راه میسر باشد و هم كار مهیا . و این طور شد كه راهكار شروع كرد به راه و كار نشانِ مردم دادن.