پخش زنده و آرشیو رادیو

عبور از تاریخ

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه


روایت تاریخ ایران توسط استاد خسرو معتضد از كتابهای تاریخی (داخلی - خارجی) از ابتدا تا تاریخ معاصر ایران.

تهیه كننده : مهدی شاهرضایی كارشناس مجری : خسرو معتضد