پخش زنده و آرشیو رادیو

اینجا شب نیست (بامداد چهارشنبه)

بامداد چهارشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه


ارائه‌ی اطلاعات علمی و اطلاعات عمومی در قالب یك مجله عملی با رویكردی طنز و شاد

این برنامه در واقع یك مجله علمی است كه به صورتی طنز ارائه می‌شود و دارای صفحه‌های مختلفی است كه بعضی ثابت و برخی متغیر هستند. زندگینامه دانشمندان، فیزیك كوانتوم، داستان اختراعات ، باستان شناسی ، تاریخچه اكتشافات، ستاره شناسی ، هواشناسی و جانورشناسی برخی از صفحات این مجله عملی را تشكیل می‌دهند.