پخش زنده و آرشیو رادیو

یك و بیست

جمعه 12 دی از ساعت 19:00 به مدت 7 ساعت


«یك و بیست» داستان روایت حماسه یك مرد با نمره بیست است.

به بهانه ساعت یك و بیست دقیقه شب 13 دیماه كه مصادف است با به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی برنامه ای با مشاركت محتوایی 31 استان كشور تهیه و پخش خواهد شد. برنامه از ساعت 19 تا 2 بامداد روز بعد ادامه خواهد داشت. بدین ترتیب كه سر 20 دقیقه هر ساعت شمارش معكوسی تا ساعت 1 و بیست دقیقه شب خواهیم داشت و قراری با مخاطبان خواهیم داشت تا ساعت 1:20 به سراغ تیم دوم برنامه سازی در مزار گلزار شهدای كرمان برویم. گزارش‌هایی هم به صورت مستقیم و یا تولیدی از مزار شهدا خواهیم داشت. تهیه كننده: عباس پیری گویندگان: لاله عباسی - ابوالفضل اینانلو