پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان قرآنی

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه


.

پرسمان قرآنی برنامه زنده ای است كه به سوالات قرآنی شنوندگان وشبهات قرآنی آنها پاسخ میدهد. هدف اصلی این برنامه ترویج فرهنگ وسبك زندگی بر اساس آموزه های قرانی و انس شنوندگان با مفاهیم آن است. نهادینه كردن ایمان و اعتقاد به قرآن به عنوان كتاب زندگی ومعرفی قرآن از سرچشمه واقعی خود، و زدودن شبهاتی كه رسانه های مختلف درباره تفسیر شیعه و نگاه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)به قرآن وارد نموده اند از رسالتهای این برنامه قرآنی است