پخش زنده و آرشیو رادیو

قرار تلاوت

هر روز از ساعت - به مدت -


قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست كه پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبكه رادیویی پخش می شود.

قرار تلاوت در واقع آیتمی كوتاه از فرازهای یك تلاوت است كه در فواصل برنامه های رادیو تلاوت پخش می شود و به معرفی تلاوت شاخص از برترین قاریان مصری می پردازد كه پس از پخش آن، گوینده شنوندگان را از محتوا و ساعت پخش این تلاوت در تاریخ مذكور آگاه می كند. لازم به ذكر است، تلاوت های معرفی شده در قرار تلاوت به صورت شناور از رادیو تلاوت پخش می شود.