پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 10 آذر 1402
22:0

میان برنامه

22:5

ترنم آیات


22:30

خبر

22:45

زیارت آل یاسین


23:5

تلاوت استاد حمدی زامل

سور سجده آیات 1-19، مزمل آیات 1-9، نازعات آیات 27-33، اعلی آیات 1-9، تكویر آیات 1-19، مطففین آیات 22-28 و قارعه

23:55

دعای ختم قرآن