پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
12:45

اذان و آرام جان(زنده)


اذان ظهر به افق تهران: 13:03 موذن: استاد ابوزید

13:25

تلاوت- پخش

13:30

سمت خدا(زنده)


14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای حبیب صداقت

14:35

میان برنامه

14:40

شرح ناب

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت استاد محمد عمران

سوره یوسف آیات 1-18

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های حج آیات 23-41 و بلد آیات 1-18

17:0

تلاوت استاد سبزعلی

17:5

تفسیر مطهر


17:35

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های كهف آیات 30-31 و 107-آخر و حمد

17:55

میان برنامه

18:0

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره های بینه آیات 7-آخر، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، كوثر و كافرون

18:30

فهم زبان قرآن


19:0

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره بقره آیات 30-62

19:30

حرف تا عمل

19:35

تلاوت- پخش

19:40

آموزش نماز

19:45

اذان مغرب به افق تهران


اذان مغرب به افق تهران: 20:01 موذن: استاد سعیدیان

20:15

یك آیه یك قصه

20:25

تلاوت- پخش

20:30

در محضر قرآن


21:0

تلاوت- پخش

21:10

كارگاه ترجمه


22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های حجر آیات 85-آخر، نحل آیات 1-9، قارعه، كوثر و فلق

23:55

میان برنامه