پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
19:50

تلاوت استاد محمود حسین منصور

20:0

صفحه نور- تجوید

20:10

دعای سمات


20:30

اذان مغرب به افق تهران


اذان مغرب به افق تهران: 20:43 موذن: استاد سلیمی

21:0

تلاوت ترتیل استاد محمد جبرئیل

21:15

مصباح نغمه های ماندگار


22:0

كیمیای وصال


22:25

تلاوت استاد محمود بجیرمی

22:40

زیارت آل یاسین


23:0

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره مائده آیات 82-101

23:55

دعای ختم قرآن