پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 فروردین 1402
5:0

میان برنامه

5:5

تلاوت ترتیل جزئی قرآن كریم

از حرم مطهر رضوی
جزء 5

6:0

میان برنامه

6:5

تلاوتها

تلاوت سوره یس

6:25

ظهور آیه ها

6:35

نجوای عارفانه

6:50

تلاوت آقای منصور قصری زاده

7:0

میان برنامه

7:5

میان برنامه

درس هایی از قرآن

7:45

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

8:0

خبر سراسری

8:15

آنونس

8:20

درسنامه‌ی حفظ

8:30

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره صافات آیات 75-132

9:0

میان برنامه

9:5

مسیر انس

مهارت روخوانی

9:25

میان برنامه

9:30

تلاوت حدر قرآن كریم با صدای استاد محمد حسین سبزعلی

سوره نساء آیات 24-147
جزء 5

10:0

میان برنامه

10:5

بهارانه(زنده)


11:35

گلدسته(ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر رادیو قرآن)

اذان ظهر به افق تهران: 12:10 موذن: استاد رفیعی

12:25

میان برنامه

12:30

میان برنامه

ستاره ها

12:55

تلاوت پخش

13:0

میان برنامه

13:5

تلاوت ترتیل قرآن كریم با صدای آقای مهدی فروغی

سوره نساء آیات 24-147
جزء 5

14:0

خبر سراسری(زنده)


14:20

میان برنامه

14:25

زندگی برتر

14:40

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های انسان آیات 1-13، ضحی و كوثر

15:0

میان برنامه

15:5

فهم زبان قرآن


15:25

تلاوت نوجوان

15:30

مدرسه حفظ


16:0

میان برنامه

16:5

جشنواره قرآنی صد


16:50

قرآن و ترجمه

17:0

میان برنامه

17:5

میان برنامه

آرمان(زنده)

17:35

قرآن بخوانیم

17:45

صدای نیایش(زنده)

اذان مغرب به افق تهران: 18:40 موذن : استاد محمدزاده

19:15

آنونس

19:20

آشنایی با تفاسیر قرآن

19:25

تلاوت پخش

19:30

تلاوت حدر قرآن كریم با صدای استاد معتز آقایی

سوره نساء آیات 24-147
جزء 5

20:0

میان برنامه

20:5

تلاوت استاد علی اكبر حنیفی

20:20

صمیمانه


20:50

میان برنامه

20:55

نمایش

21:0

میان برنامه

21:5

میان برنامه

نمایه ها

21:55

میراث پدری

22:0

میان برنامه

22:5

سروش هدایت


22:25

میان برنامه

22:30

قله های تلاوت

22:40

میان برنامه

22:45

دعای افتتاح

شرح و تفسیر دعا

23:15

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، علق، قدر، حمد، بقره آیات 1-5 و 285-آخر

23:55

دعای ختم قرآن