پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
11:15

حكایت جاودانگی


11:35

تلاوت استاد محمد لیثی

11:45

تجلی وحی

11:50

برهان

12:5

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 12:16 موذن: استاد امام جمعه

12:35

تلاوت ترتیل استاد محمود حسین منصور

12:50

ذكر اول


13:15

تلاوت استاد عبدالرحمن دروی

13:30

حقوق شهروندی

13:35

نمایش

13:40

روی موج 100

13:45

تلاوت- پخش

13:50

یك آیه مهر

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:30

تلاوت درخواستی(زنده)


15:25

نمایش

15:35

تلاوت درخواستی


15:55

بهره ای از كلام بزرگان

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت درخواستی


17:0

اخلاق انتخاباتی

17:5

دعای سمات


17:25

اذان مغرب


اذان مغرب به افق تهران: 17:42 موذن: استاد محمدپور

18:0

تلاوت ترتیل آقای احمد دباغ

18:15

نمایش

18:20

تلاوت استاد محمود علی البناء

سور قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-28، نازعات آیات 27-آخر و شمس آیات 1-10

18:50

اسرار هستی

19:0

نغمه های ماندگار


19:55

میان برنامه

20:0

سخنرانی


20:30

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سور حشر آیات 18-آخر، فجر، علق و تكاثر

21:0

راز آفرینش


21:25

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سور نور آیات 34-38 و نصر

21:50

نمایش

21:55

اخلاق انتخاباتی

22:0

كیمیای وصال


22:25

زیارت آل یاسین


23:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سور احزاب آیات 38-48، حاقه آیات 1-12 و 19-24، نازعات آیات 26-41 و شمس آیات 1-8

23:55

میان برنامه