پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
1:25

قاف مثل قلم

1:30

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های فرقان آیات 58-67، شمس و كوثر

2:0

ترجمان وحی

2:15

آشنایی با ترجمه های قرآن

2:20

تلاوت استاد هاشم هیبه

سوره نور آیات 21-35

3:0

آشنایی با تفاسیر قرآن

3:10

رحل نور

3:20

كلام خوبان

3:30

قرآن و ترجمه

3:40

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ابراهیم آیات 31-41، ضحی، شرح، تین، علق، قدر، قریش، اخلاص، فلق، ناس و حمد

4:30

بهره ای از كلام بزرگان

4:35

صفحه نور- ترجمه

4:45

قرار وصل


اذان صبح به افق تهران: 05:31 موذن: استاد صبحدل

5:40

تلاوت ترتیل استاد مصطفی اسماعیل

5:55

دعای عهد

6:0

سرود جمهوری اسلامی ایران

6:10

تلاوت- پخش

ترتیل سوره یس

6:30

نسیم رحمت

6:45

تلاوت- پخش

6:55

صفحه تقویم

7:0

تسنیم(زنده)


7:55

آیه های انقلاب

8:0

خبر سراسری(زنده)


8:20

در مسیر تلاوت

8:30

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های جن و مزمل آیات 1-19

9:0

آشنایی با سوره ها

9:10

درسنامه حفظ

9:20

نمایش

9:30

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

9:40

قاف مثل قلم

9:45

خبر 114 ثانیه

9:50

تلاوت پخش

9:55

تفسیر نور

10:0

قرآن و زندگی(زنده)


10:50

قرآن بخوانیم

11:0

خبر قرآنی

11:15

میان برنامه

11:20

ترجمان وحی

11:35

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 11:55 موذن: استاد آقاتی

12:10

تلاوت ترتیل استاد احمد ابوالقاسمی

12:25

میان برنامه

12:30

قرآن و ترجمه

12:40

آموزش روخوانی و روانخوانی

12:50

نمایش

12:55

بهره ای از كلام بزرگان

13:0

تلاوت استاد انور شحات انور

سوره بقره آیات 44-59

13:20

كلام خوبان

13:30

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های آل عمران آیات 189-195، بلد و ضحی

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

تلاوت- پخش

14:30

تلاوت استاد محمد عباسی

14:40

میان برنامه

14:45

بهره ای از كلام بزرگان

14:50

صفحه نور

15:0

تفسیر مطهر


15:25

خبر 114 ثانیه

15:30

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره طه آیات 1-44

15:50

نمایش پیام آوران وحی

16:0

خبر قرآنی

16:15

والعصر(زنده)


16:55

اذان


اذان مغرب به افق تهران: 17:11 موذن: استاد ابوزید

17:30

تلاوت ترتیل استاد محمد جبریل

17:45

همخوانی و ترجمه

17:55

گفتم گفت

18:0

صفحه نور- تجوید

18:10

میان برنامه

18:15

قله های تلاوت

18:25

تلاوت استاد حمدی زامل

18:40

فهم زبان قرآن


19:0

مسابقات سراسری قرآن كریم


21:0

میان برنامه

21:5

كارگاه ترجمه


21:30

مسابقات سراسری قرآن كریم


23:30

تلاوت- پخش


23:55

دعای ختم قرآن