پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 8 خرداد 1401
15:21

تلاوت نوجوان

15:26

صد دانه یاقوت


16:0

جشنواره قرآنی صد


17:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

17:1

ژرفای واژه ها

17:11

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره آل عمران آیات 133-152

17:45

نمایش

17:55

بهره ای از كلام بزرگان

18:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

18:1

مثبت تلاوت


18:51

همخوانی و ترجمه

19:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

19:1

تفسیر مطهر


19:26

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره آل عمران آیات 164-174

20:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

20:5

كلام خوبان

20:15

اذان

اذان مغرب به افق تهران: 20:34 موذن: استاد كرمی

20:55

بهره ای از كلام بزرگان

21:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

21:1

در محضر قرآن


21:26

آنونس

21:30

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره ابراهیم آیات 12-34

22:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

22:1

سروش هدایت


22:26

آنونس

22:30

زیارت جامعه كبیره


23:0

زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

23:1

تلاوت استاد سید سعید

سوره نساء آیات 69-78

23:55

دعای ختم قرآن