پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:0

تلاوت- پخش

7:5

راز آفرینش


7:55

میان برنامه

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:15

میان برنامه

8:20

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره طه آیات 1-47

8:55

میان برنامه

9:0

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 31-41

9:30

بوستان معرفت


10:0

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره نمل آیات 15-53

10:35

تفسیر نور

10:40

تلاوت آقای علی خوشنود

10:55

میان برنامه

11:0

رویش

11:15

میان برنامه

11:30

ترنم آیات


11:50

حقوق شهروندی

11:55

میان برنامه

12:0

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انبیاء
نیم جزء 1 از جزء 17

12:30

آیه ها و آینه ها

12:35

میان برنامه

12:40

فصل نیایش

12:50

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 13:11 موذن: استاد امام جمعه

13:25

تلاوت ترتیل سوره نباء

13:30

داستانهای قرآنی


14:0

خبر سراسری(زنده)

14:10

تلاوت آقای محمد جواد حسینی

سوره نساء آیات 163-آخر

14:30

زلال آیه ها


14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه آیات 1-24 و علق آیات 1-5

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

میان برنامه

16:30

بشری(زنده)


19:20

اذان


اذان مغرب: 19:37 موذن: استاد محمدپور

19:55

بشری(زنده)


20:50

یك آیه یك قصه

21:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره یوسف آیات 1-29

22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

ستارگان تلاوت


23:50

برایم از قرآن بگو

23:55

میان برنامه