پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
11:15

ترجمان وحی


11:35

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های كهف آیات 75-آخر، مریم و طه
جزء 16

12:40

تسبیح آفتاب


اذان ظهر به افق تهران: 13:01 موذن: استاد ابوزید

13:20

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

13:25

میان برنامه

13:30

سمت خدا


14:15

میان برنامه

14:20

حریم ایمان

14:35

میان برنامه

14:40

گنجینه رازها

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

15:15

نمای نزدیك(زنده)


16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

عارفان بهشت


17:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره های كهف آیات 75-آخر، مریم و طه
جزء 16

18:0

شیرین نامه

ویژه برنامه افطار رادیو قرآن(زنده)
اذان مغرب به افق تهران: 20:28 موذن: استاد سعیدیان

20:45

دعای افتتاح

21:0

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی


21:40

تلاوت- پخش

21:50

صهبا(زنده)


23:55

میان برنامه