پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 دی 1397
5:55

میان برنامه

6:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین
جزء 22

6:20

نسیم رحمت

6:35

زیارت حضرت رسول(ص)

6:40

مهر تابان(زنده)


8:0

خبر سراسری(زنده)

8:15

میان برنامه

8:20

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره اسراء آیات 50-71

8:50

انقلاب آیه ها

8:55

میان برنامه

9:0

تلاوت آقای سید محمدجواد حسینی

9:15

میان برنامه

ویژه روز شهادت حضرت زهرا(س)

10:0

سیره فاطمی


10:30

قرآن كتاب زندگی

10:45

مسیر روشن

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

حقوق شهروندی

11:40

تجلی وحی

11:50

آرام جان(زنده)


اذان ظهر: 12:15 موذن: استاد غفاری

12:25

بانوی انقلابی

12:30

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره های اسراء آیات 99-آخر و كهف آیات 1-74
نیم جزء 2 از جزء 15

13:0

آیه ها و آینه ها

13:5

سمت خدا


14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

14:35

میان برنامه

14:40

شرح ناب

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت- پخش

15:5

صفحه نور- روخوانی

15:15

رهاورد


16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

قرآن كتاب زندگی(زنده)


17:0

خطبه فدك


17:20

اذان


اذان مغرب: 17:38 موذن: استاد سادات فاطمی

17:50

صفحه نور- تجوید

18:0

تفسیر مطهر


18:30

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های ق آیات 31-آخر و شمس آیات 1-9

18:55

میان برنامه

19:0

فهم زبان قرآن


19:30

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یس آیات 77-آخر، نازعات آیات 26-آخر، اخلاص و فلق

20:0

در محضر قرآن


20:30

حرف تا عمل

20:35

یك آیه یك قصه

20:45

تلاوت استاد هاشم روغنی

21:0

تلاوت با صدای استاد منشاوی

21:10

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی


22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:15

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره كهف آیات 60-آخر

23:55

میان برنامه