پخش زنده و آرشیو رادیو

حفظ نور

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:45 به مدت 15 دقیقه


برنامه حفظ نور با آموزش ترتیل، مفهوم و حفظ آیات قرآن كریم از رادیو قرآن پخش میشود.

موضوعات این برنامه به كارشناسی استاد معتز آقایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و علاوه بر آن ترتیل، مفهوم آیات و آماده‌سازی مخاطب برای حفظ آن آیه به شنوندگان آموزش داده می‌شود. این برنامه كاری از گروه آموزش است كه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:45 به تهیه‌كنندگی فاطمه كاشانی‌ وحید از رادیو قرآن بر روی آنتن می رود.