پخش زنده و آرشیو رادیو

در مكتب وحی (آیت الله شجاعی)

دوشنبه- سه شنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله محمد شجاعی از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی، دوشنبه و سه شنبه ها ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.