پخش زنده و آرشیو رادیو

سروش هدایت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 به مدت 35 دقیقه


سلسله سخنرانی های آیت الله جوادی آملی با عنوان "سروش هدایت" شنبه تا چهارشنبه هرهفته از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه از ساعت 22:10 به مدت 35 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.