پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


برنامه ی "قرآن و زندگی" با محوریت سبك زندگی، شنبه تا دوشنبه به صورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود.