پخش زنده و آرشیو رادیو

كلام ناب از خورشید انقلاب

هر روز از ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه


میان برنامه "كلام ناب از خورشید انقلاب" با پخش بیانات و توصیه های مقام معظم رهبری در محورهای گوناگون هر روز ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.