پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت

هر روز از ساعت - به مدت -


تلاوت قاریان ایرانی و بین المللی در فواصل برنامه ها و ساعات خاص از رادیو قرآن پخش می شود.

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.