پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه نور( آموزش مفاهیم)

هرروز از ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه


دومین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یك صفحه از قرآن كریم و آموزش مفاهیم مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری و كارشناسی حجج اسلام مجید قربانعلی و محمد ابوالقاسم و استاد كریم دولتی ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.