پخش زنده و آرشیو رادیو

در مكتب وحی(آیت الله ضیاء آبادی)

چهارشنبه- پنجشنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه در مكتب وحی با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه گنجی و گویندگی رضا كاشفی، چهارشنبه و پنجشنبه ها ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.