پخش زنده و آرشیو رادیو

درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی)

شنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه در مكتب وحی با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله مكارم شیرازی از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و گویندگی رضا كاشفی، شنبه ها ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.