پخش زنده و آرشیو رادیو

تفسیر نوجوان

جمعه از ساعت 10:35 به مدت 25 دقیقه


تفسیر نوجوان، برنامه ای در حوزه تفسیر قرآن كریم است كه اختصاصا برای نوجوانان تهیه و تولید شده و از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه برمبنای اهمیت برنامه سازی در حوزه نوجوان ارائه شده است و تنها برنامه تفسیری رادیو قرآن برای نوجوانان و با حضور آنها در استودیو است به تهیه كنندگی مونا توسلی و كارشناس مجری دكتر اسماعیل عاكفی،جمعه هر هفته، ساعت 10:35 به مدت 25 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.