پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه نور (آموزش تجوید)

هر روز از ساعت 20:35 به مدت 10 دقیقه


چهارمین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یك صفحه از قرآن كریم و آموزش تجوید مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سیدمحسن موسوی‌بلده ساعت 20:35 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.