پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه نور(آموزش روخوانی و روانخوانی)

هر روز از ساعت 15:35 به مدت 10 دقیقه


سومین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یك صفحه از قرآن كریم و آموزش روخوانی و روانخوانی مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان اقدم ساعت 15:35 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.