پخش زنده و آرشیو رادیو

راز آسمان

دوشنبه از ساعت 20:00 به مدت 35 دقیقه


برنامه " راز آسمان" روزهای دوشنبه هر هفته از رادیو قرآن پخش و به بررسی مباحث كیهان شناسی و نجوم در قرآن می پردازد.

برنامه ی "راز آسمان" به تهیه كنندگی سمیرا قنبری، اجرای كارشناسی علیرضا فتحی پور و كارشناسی كاظم كوكَرَم؛ سردبیر مجله نجوم با موضوع كیهان شناسی و نجوم، روزهای دوشنبه، ساعت 18:25 به مدت 35 دقیقه به صورت تولیدی روی آنتن رادیو قرآن می‌رود.