پخش زنده و آرشیو رادیو

مكاتب جهانی تلاوت

شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه"مكاتب جهانی تلاوت" با بررسی سیر تحوّل قرائت قرآن كریم از گذشته تا به امروز در 8 مكتب مصر، عراق، شام، حجاز، ایران، تركیه، آفریقا و آسیای شرقی و با بهره گیری از فرازهای تلاوت كشور مورد نظر از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كاری از گروه آموزش است كه به تهیه كنندگی حسن رحمانی و كارشناسی امین میرزایی، شنبه هر هفته از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه به سمع شنوندگان رادیو قرآن می رسد.