پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنایی با جزء های قرآن كریم

ماه مبارك رمضان/ هر روز از ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه


ویژه برنامه آشنایی با جزء های قرآن كریم در طول ماه مبارك رمضان، روزانه از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه هر روز ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.