پخش زنده و آرشیو رادیو

زلال آیه ها

پنجشنبه از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه


برنامه ی "زلال آیه ها" با موضوع آشنایی با زیبایی های قرآن و علوم بلاغی روزهای پنجشنبه از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.

از آنجا كه علوم بلاغی به سه موضوع معانی، بیان و بدیع می پردازد در این برنامه با مثالهای قرآنی به این سه موضوع پرداخته خواهد شد. بخش اول این برنامه ی گفتگو محور به مباحث علم معانی، بخش دوم به مباحث علم بیان و بخش سوم به مباحث علم بدیع به همراه شاهد مثال قرآنی پرداخته می شود. ترغیب به یادگیری زبان قرآن، آشنایی با زیبایی های قرآن و نكات ادبی قرآن، ملموس شدن برخی آیات قرآن از طریق موشكافی های ادبی و انس با قرآن از جمله اهداف این برنامه است. این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی سمیه خراج، اجرای كارشناسی سمیرا قنبری و كارشناسی حضوری دكتر فاطمه خلیلی، روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 14:30 از رادیو قرآن به سمع شنوندگان می رسد.