پخش زنده و آرشیو رادیو

احسان باقی

سه شنبه تا پنجشنبه/ 15 تا 17 آبان از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه


ویژه برنامه "احسان باقی" همزمان با هفته وقف از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان شد.

ویژه برنامه "احسان باقی" به مناسبت هفته وقف، جهت یادآوری و مرور فرهنگ وقف در فرهنگ اسلامی به روی آنتن رادیو قرآن رفت. اهمیت باقیات الصالحات در زندگی، آشنایی با فرهنگ وقف، وقف به چه میزان و كجا و گفتگو با واقفان از بخش های متنوع این ویژه برنامه بود. لازم به ذكر است، این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی فاطمه گنجی و گویندگی فروغ طاهری از روز سه شنبه 15 آبان ماه جاری در 3 قسمت از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیو قرآن شد.