پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


برنامه با قالب مجله‌ای و با حضور كارشناسان متخصص كه هر روز به یكی از باورهای رایج( درست یا نادرست) و با محوریت پیشگیری از بیماری‌ها بر اساس اولویت‌های حوزه سلامت جسم می‌پردازد.