پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
13:30

میان برنامه

13:35

همسر من(تكرار)

بررسی شرایط مختلف ازدواج
با حضور دكتر بهزادی(روانشناس)

14:0

میان برنامه

14:5

30-60(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:50

میان برنامه

15:0

ایستگاه یك، صفر، دو

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:30

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت
با حضور دكتر حسین قناعتی(رئیس مركز تحقیقات رادیولوژی تهاجمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

16:0

میان برنامه

16:5

مسابقه سه نسل

مسابقه خانوادگی درباره بیماری ها و اطلاعات عمومی در حوزه سلامت، با رقابت سه نسل در یك خانواده
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:55

میان برنامه

17:0

فرزند من(تكرار)

بررسی مشكلات بین والدین و كودكان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:25

میان برنامه

17:35

آرام جان

17:45

كارگاهی برای زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

فصل دوم(تكرار)

19:10

تصویر خیال

تحلیل و بررسی روانشناختی فیلم "آستیگمات"
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

19:55

میان برنامه

20:0

همیار طبیعت

انرژی سبز جایگزین انرژی خاكستری
با حضور مهندس محمد درویش(كارشناس جنگل و فعال محیط زیست) و مهندس محمد فریدی(محیط بان)

20:30

شریان(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش خانواده شیرین- قسمت 07

22:0

میان برنامه

22:10

چشم انداز

بیمه اجباری سلامت
با حضور دكتر شهرام توفیقی(عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران) و ارتباط تلفنی با دكتر مجیدی(عضو كمیته بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت كشور)

23:5

میان برنامه

23:10

مثبت تربیت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه