پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 22 آذر 1397
8:30

درناهای كاغذی

مراحل تكامل تكلم بعد از سی و شش ماهگی
با حضور دكتر هوشنگ دادگر(دكترای گفتار درمانی)

8:55

میان برنامه

9:0

رویدادهای سلامت

9:5

نفس دوم(زنده)

تمرینات تركیبی و اینتروال چه تأثیری بر سلامت ما دارند؟
با حضور خانم دكتر ابوالحسنی(متخصص پزشكی ورزشی)

9:50

میان برنامه

10:0

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:20

خونه زندگی(زنده)

قوانین مربوط به ارث
با حضور دكتر آذین(حقوقدان) اخبار سلامت: 11:00

11:35

میان برنامه

11:40

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 11:58، مؤذن: سعیدیان

12:10

یاد یاران

12:25

میان برنامه

12:30

تا رهایی(زنده)

چگونه از فرزندان خود در برابر اعتیاد مراقبت كنیم؟
با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

13:10

میان برنامه

13:15

ساده مثل سلامت

13:25

میان برنامه

13:30

از اهدا تا احیا

13:45

یك روز یك كتاب

14:0

رویدادهای سلامت

14:5

كارگاهی برای زندگی

كنترل‌گری در رابطه(رابطه عاطفی سالم با حفظ مرزها و حدود)
با حضور دكتر نوید نوری(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله دامپزشكی(زنده)

بهداشت و كیفیت آبزیان
با حضور دكتر امرالله قاجاری(مدیركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشكی كشور)

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

همسر من

ازدواج پسری كه تا به حال ازدواج نكرده با خانم مطلقه
با حضور دكتر بهزادی فر(روانشناس)

16:55

میان برنامه

17:0

مهرگان(زنده)

كودك درونمان را فعال كنیم
با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(دكترای روانشناسی)، اذان مغرب: 17:12، مؤذن: هلباوی

18:50

كارنامه(تكرار)

19:0

اخبار سلامت

19:10

راهی شو

تله‌هایی كه مانع تغییر می‌شوند
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:40

خشت اول

عزت نفس و اعتماد به نفس، عامل شكل گیری خودپنداره مثبت
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

ساحل آرامش

21:30

نمایش زندگی كم تحرك- قسمت 06

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

حلقه گمشده

دلم می خواهد مدام تایید همسرم و خانواده اش را داشته باشم
با حضور خانم دكتر مظفری(جامعه شناس)

23:5

تپش مهر

23:20

میان برنامه

23:30

حریم آرامش

خرد جنسی زوجین
با حضور خانم دكتر خویی(دكترای رفتارشناسی جنسی)

23:55

میان برنامه