پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 آذر 1398
0:30

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

در مدیریت دخل و خرج خونه چقدر با اعضای خانواده همراهیم؟
با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)

2:30

میان برنامه

2:35

شور زندگی(تكرار)

2:45

میان برنامه

2:55

خونه زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

3:55

میان برنامه

4:0

درناهای كاغذی(تكرار)

بررسی مسایل مربوط به سلامت و بهداشت، بیماری ها و مشكلات نوزادان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

4:30

تپش مهر(تكرار)

4:45

میان برنامه

4:50

یاد یاران(تكرار)

5:5

میان برنامه

5:15

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح
اذان صبح: 5:30 مؤذن: آقاتی

5:45

درنگ(تكرار)

6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

ورزش و زندگی

6:30

میان برنامه

6:35

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

7:20

میان برنامه

7:25

افرا(تكرار)

من و طبیعت، طبیعت چه تاثیری بر ما دارد؟
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

7:55

میان برنامه

8:0

ورزش همگانی

لباس و كفش مناسب برای فعالیت بدنی
ارتباط تلفنی با دكتر خوبی(متخصص فیزیولوژی ورزشی)

8:55

میان برنامه

9:0

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

وظیفه شناس باشیم
با حضور دكتر امیدی(روانشناس) و دكتر نوفرستی(مدیرعامل انجمن جامعه ایمن ایران)

11:0

میان برنامه

11:10

عقیق

تجربه و تاریخ در سبك زندگی دینی
با حضور دكتر سید حمید خویی(محقق علوم دینی و قرآنی)

11:30

میان برنامه

11:40

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 11:55 مؤذن: غلوش

12:10

میان برنامه

12:15

سپید جامگان آسمانی

گفت و گو با خانواده شهدای جامعه پزشكی در دوران دفاع مقدس
گفتگو با خانواده شهدا

12:35

با خبرنگاران(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:30

میان برنامه

13:35

همسر من(تكرار)

بررسی شرایط مختلف ازدواج
با حضور دكتر بهزادی(روانشناس)

14:0

میان برنامه

14:5

30-60(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:50

میان برنامه

15:0

ایستگاه یك، صفر، دو

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:30

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت
با حضور دكتر فرناد ایمانی(متخصص بیهوشی و رئیس مركز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشكی ایران)

16:0

میان برنامه

16:5

مسابقه سه نسل

مسابقه خانوادگی درباره بیماری ها و اطلاعات عمومی در حوزه سلامت، با رقابت سه نسل در یك خانواده
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:55

میان برنامه

17:5

آرام جان

17:15

میان برنامه

17:20

فرزند من(تكرار)

بررسی مشكلات بین والدین و كودكان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:45

كارگاهی برای زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

فصل دوم(تكرار)

19:10

تصویر خیال

تحلیل و بررسی فیلم سینمایی بمب یك عاشقانه
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

19:55

میان برنامه

20:0

همیار طبیعت

خاك را آلوده نكنیم
ارتباط تلفنی با آقای عمید مرندی(عضو انجمن متخصصان محیط زیست) و با حضور مهندس محمد فریدی(محیط بان)

20:30

شریان(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش نذری

22:0

میان برنامه

22:10

چشم انداز

كودك همسری، قوانین و سیاست ها
با حضور خانم سارا باقری(وكیل دادگستری و نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق كودكان)، خانم دكتر قاسم زاده(روانشناس) و خانم دكتر طیبه سیاووشی(عضو كمیسیون فرهنگی مجلس)

23:5

میان برنامه

23:10

مثبت تربیت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه